ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883
 

 

ฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43

นายศรีนวล ไทยตัน
ประธานกรรมการ

 

นายดวงคำ พูลธะนะ รองประธานกรรมการ

นางแสงจันทร์ มะโนเกี๋ยง เลขานุการ

นางอรพรรณ สีเกี้ยวฝั้น กรรมการ

นางพรฑณา สักการะ กรรมการ

นายนิคม พวงไม้มิ่ง กรรมการ

นายบุญยงค์ คำมูลดี กรรมการ

นายประสิทธิ์ พรมละอองวัน กรรมการ

นายอินชวน ไทยยันโต กรรมการ

นายประเสริฐ สาระแปง ที่ปรึกษาสหกรณ์

นายจรัญ คำประเสริฐ ที่ปรึกษาสหกรณ์

 

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.053-495078,081-9518805,081-9938487 โทรสาร.053-495078 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2013 @ Doisaketpattanecoop.com - All Rights Reserved
Powered by Chiangmai Webdesign