ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด (กรุงเทพ) จำกัด จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (พ.ศ.2511) เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2518 เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเกิดจาก นโยบายของธนาคารร่วมกับโครงการจัดตั้งสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์กับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ที่ตั้งบ้านเรือนใกล้เคียง ลักษณะการเกษตรทำนองเดียวกันในท้องที่อำเภอ ดอยสะเก็ด

แรกตั้งมีจำนวนสมาชิกจำนวน 170 คน แบ่งเป็น 9 กลุ่ม มีทุนดำเนินงาน 150,000 บาท ในท้องที่ 5 ตำบล

เริ่มแรกตั้งแต่ปีพ.ศ.2518 ได้อาศัยสำนักงาน สหกรณ์อำเภอเป็นสถานที่ทำการ

ต่อมาในปี พ.ศ.2520 แยกออกมาเช่าบ้าน ม.3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เป็นสำนักงาน จำนวนอัตราค่าเช่าเดือนละ 300 บาท

ปี พ.ศ. 2525 ได้ย้ายสำนักงานมาเช่าอยู่บ้าน นายทองดี สุดาจันทร์ ม.3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 500 บาท

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2529 สหกรณ์ได้จัดซื้อที่ดินเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน พร้อมสิ่งปลูกสร้างอยู่ติด ถนนเชียงใหม - เชียงราย เดิมเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ มีบ้านชั้นเดียวหนึ่งหลัง โรงเรือนเลี้ยงไก่ และหนองน้ำด้านข้างจัดซื้อในราคา 958,000 บาท ได้ดัดแปลงปรับปรุงบ้านทำเป็นสำนักงาน และมีการระดมทุนจากสมาชิก และรับบริจากจากคณะกรรมการพนักงานในขณะนั้น สมทบล้อมรั้ว ลวดหนาม และได้ก่อสร้างอาคารรวมซื้อเพื่อใช้เป็นอาคารบริการ จัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้แก่ สมาชิก ในราคาก่อสร้าง 380,000 บาท

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2532 สหกรณ์ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก 7 ไร่ 3งาน 3 ตารางวา เป็นที่ดินที่ติด
ด้านหลังต่อจากที่ดินเดิม โดยซื้อในราคา 1,650,000 บาท

ปี พ.ศ.2533 ได้สร้างอาคารเก็บพืชผลขนาด 500 เกวียน โดยกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์

ปี พ.ศ.2536 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารสำนักงานจำนวน 1,350,000 บาท จากการแปรญัตติโครงการพัฒนาพิเศษตามข้อเสนอของ ส.ส.ธวัชวงค์ ณ เชียงใหม่ สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์

ปีพ.ศ.2537 ที่ประชุมมีมติให้ก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน มาตรฐานภายใต้เครื่องหมายการค้า บางจาก บริเวณ ด้านหน้าสำนักงาน ติดถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย โดยให้บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ลงทุน ก่อสร้างและเป็นผู้เช่า สหกรณ์ได้ออกเงิน สมทบบางส่นและเป็นผู้ประกอบการ สหกรณ์คืนค่า ก่อสร้างให้บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ภายใน 30 ปี ในรูปการสั่งซื้อน้ำมันลิตรละ 25 สตางค์

 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.081-9938487 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2013 @ Doisaketpattanecoop.com - All Rights Reserved
Powered by Chiangmai Webdesign