ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 053-495078

 

 

 

ประกาศ โครงการบรรเทาด้านหนี้สิน ผลกระทบโควิด-19

ประกาศ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ประกาศ การถือหุ้นของสมาชิก

ประกาศ กำหนดการฝากเงินของสมาชิกสหกรณ์

แฟรนไชส์กาแฟสด ดอยสะเก็ดคอฟฟี่กรีน

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด
ประชุมแผนงานโครงการพัฒนากาแฟอราบิก้า

ข้อมูล ณ 14 กรกฎาคม 2564
ลำดับที่
รายการ
ราคา/หน่วย
รายละเอียด
1
กาแฟกะลา (อาราบิก้า)
กก.ละ 135 บาท
รายละเอียด
2
สารกาแฟ (อาราบิก้า) A
กก.ละ 200 บาท
รายละเอียด
2
สารกาแฟ (อาราบิก้า) B
กก.ละ 160 บาท
รายละเอียด
2
สารกาแฟ (อาราบิก้า) C
กก.ละ 100 บาท
รายละเอียด
3
กาแฟคั่วเมล็ด ขนาด 500 กรัม
230 บาท
รายละเอียด
4
กาแฟคั่วบด ขนาด 200 กรัม
130 บาท
รายละเอียด
5
กาแฟดริฟ ขนาด 140 กรัม บรรจุ 10 ซอง
200 บาท
รายละเอียด

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
ลำดับที่
รายการ
ราคา/หน่วย
รายละเอียด
1
ปุ๋ยกระต่าย 46-0-0
545 บ.
 
2
ปุ๋ยกระต่าย 16-20-0
640 บ.
 
3
ปุ๋ยกระต่าย 15-15-15
750 บ.
 
4
ปุ๋ยหัววัว 16-20-0
650 บ.
 
5
ปุ๋ยหัววัว 15-15-15
720 บ.
 
6
ปุ๋ยหัววัว 13-13-21
840 บ.
 
7
ปุ๋ยเรือใบ 15-15-15
860 บ.
 
8
ปุ๋ยเรือใบ 13-13-21
960 บ.
 
9
ปุ๋ยมรกตเขียว 12-3-3
820 บ.
 
10
ปุ่ยมงกุฎ 15-15-15
730 บ.
 
11
ปุ๋ยมงกุฎ 18-8-8
560 บ.
 
12
ปุ๋ยมงกุฎ 20-8-20
785 บ.
 
13
ปุ๋ยมงกุฎ 13-13-21
830 บ.
 
14
ปุ๋ยมงกุฎ 46-0-0
540 บ.
 

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.053-495078 ,081-9938487 โทรสาร.053-495078 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2018 @ Doisaketpattanacoop.com - All Rights Reserved
Design By : pol2Faii