ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ติดต่อสอบถามโทร 081-9938487 , สินเชื่อ 062-2268487 , ตลาด 097-9248157 ,ปั๊มน้้ำมัน 065-0218883
ฝ่ายจัดการ
เจ้าหน้าที่ - ลูกจ้าง - พนักงาน

 

นายประหยัด เสนน้อง ผู้จัดการ

นายเอกนรินทร์ เศรษฐสินธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ

น.ส.จรรยา ยอดคำปา เจ้าหน้าที่การเงิน
นางกาญจนา เสนน้อง เจ้าหน้าที่บัญชี
น.ส. ธนพร สุทธะคำ เจ้าหน้าที่บัญชี
น.ส.นวรัตน์ เครือเจริญกุล เจ้าหน้าที่บัญชี
นางพจณี บางศรี เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
น.ส.นชภร ไทยกรณ์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นายณัฐพงศ์ สีเกี้ยวฝั้น เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
น.ส.อัจฉพรรณี สุระเดช เจ้าหน้าที่ธุรการ-ไอที
นายสุรินทร์ สุนทรแก้ว เจ้าหน้าที่ตลาด
นายกุลวัฒน์ คำพุก เจ้าหน้าทั่วไป
นายพิมาย สระทองปี เจ้าหน้าที่แปรรูปและการตลาด

นางขวัญตา กาวิชัย พนักงานแปรรูป

   

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร.081-9938487 E-mail coop-doisaket@hotmail.co.th

Copyright 2013 @ Doisaketpattanecoop.com - All Rights Reserved
Powered by Chiangmai Webdesign